mapa obchodu
úvod
0
Doprava zdarma
Jak měřit velikost
Tabulky velikostí
Výhody nákupu
Nacházíte se: Úvod / Reklamační řád
zpět

Reklamační řád

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník je povinen udat důvod reklamace a přiložit kopii faktury o zakoupení zboží. Reklamace zasílejte na adresu : BOTIČKY.com, Masarykovo náměstí 36/11, Kyjov 697 01. Slovenští zákazníci na adresu: BOTIČKY.com, P.O.BOX 15, 908 51 Holíč. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání popř. nesprávného zásahu. Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:


  • a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění
  • b) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout


Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na dodacím listu.

Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti nebo barvy. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží na vlastní náklady.

 

zpětnahorutisk